14 martie 2014

Evenimentul este parte a unei serii de întâlniri pe care Asociaţia le organizează în marile oraşe din ţară. Scopul acestor întâlniri este de a prezenta Asociaţia şi activităţile sale către membrii potenţiali şi factori de decizie – comercianţi şi autorităţi locale – şi de a identifica problemele majore ale activităţii din retailul de mici dimensiuni, la nivel local.

Întâlnirea locală de la Timişoara se va desfăşura pe data de 27 martie 2014 la Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, începând cu ora 09:30. La eveniment sunt invitaţi să participe membrii Asociaţiei, comercianţi interesaţi de activitatea Asociaţiei, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie, Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Primăriei, Consiliului Judeţean şi altor autorităţi locale din regiune.

Programul de evenimente organizate de Asociaţie în acest an este după cum urmează: 27 martie – Timişoara; 3 aprilie – Iaşi; aprilie -Tg. Mureş; mai -Cluj Napoca; septembrie -Conferinţa Naţională, Bucureşti; octombrie – Caraş Severin;  noiembrie – Craiova. Ca urmare a acestor întâlniri, Asociaţia va prelua temele de discuţie relevante şi le va discuta la nivel naţional, cu factorii de decizie din administraţia centrală.

În cadrul evenimentului de la Timişoara se vor aborda câteva teme importante, precum: reglementări locale, fiscalitate şi comerţ.

Evenimentul de la Timişoara este deschis reprezentanţilor presei locale. Pentru detalii şi confirmări vă rugăm luaţi legătura cu:

Persoane de contact din partea ANCMMR:

Cora Muntean, Secretar Executiv ANCMMR, 0722396099, office@ancmmr.ro

Oana Isache, Manager Proiect, 0728116699