26 iunie 2014
Comercianții din Cluj se alătură colegilor lor din țară, membri ai Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, care denunță practicile de concurență neloială venite din marilor retaileri, tratamentul discriminatoriu la care sunt supuși din partea furnizorilor, precum și măsurile fiscale și de control mult prea drastice în cazul lor. În acest ritm, ei consideră că acest segment de comercianți va dispărea, ceea ce va duce la o mare problemă socială în țară. Ei salută inițiativa conducerii ANCMMR care s-a arătat dispusă să îi reprezinte pentru a se aduce corecții de natură să asigure menținerea pe piață și dezvoltarea acestui segment, comercianții mici și mijlocii.
 
Asociaţia a organizat pe 26 iunie 2014, la Cluj-Napoca, o nouă ediție din programul său de întâlniri de o zi cu societatile membre, comercianţii şi autorităţile locale din marile oraşe din ţară. Evenimentul s-a desfăşurat la sediul Camerei de Comerț și Industrie Cluj şi s-a bucurat de participarea reprezentanţilor Camerei de Comerţ şi Industrie, Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Primăriei Cluj-Napoca, Inspectoratului Teritorial de Muncă al Judetului Cluj şi altor autorităţi locale din regiune.
 
Scopul întâlnirii a fost de a prezenta Asociaţia şi activităţile sale către membrii potenţiali şi factori de decizie – comercianţi şi autorităţi locale – şi de a identifica problemele majore ale activităţii din retailul de mici dimensiuni, la nivel local. Cu toate că Asociaţia funcţionează de puţin timp (octombrie 2013), aceasta a iniţiat deja discuţii şi colaborări cu autorităţile centrale şi cu reprezentanţii unor asociaţii ale investitorilor. Asociaţia este implicată într-un grup de lucru privind reducerea risipei de alimente, la nivelul Ministerului Agriculturii, şi a demarat o acţiune de colaborare instituţională cu toţi cei care pot lua decizii sau sunt, într-un anume fel, implicaţi sau interesaţi de comerţul la acest nivel, precum şi cu organizatiile care ar putea susţine activitatea comercianţilor în interesul ambelor părţi.
 
În secțiunea de întrebări și răspunsuri, comercianții au expus situația specifică zonei lor și au identificat soluții pentru depășirea problemelor cu care se confruntă. S-a propus înființarea unei filiale regionale a Asociației, în zona Cluj, care să reprezinte micii retaileri în relația cu distribuitorii, în vederea negocierii prețurilor de achiziție, dar și a condițiilor de plată. În lipsa unei asociații cu o reprezentativitate mare, proprietarii micilor unități de comerț nu au putere de negociere și nici nu pot face competiției din partea rețelelor de supermarket-uri.
Deşi, individual, volumul de afaceri al unui mic comerciant poate părea redus, dacă privim comunitatea în ansamblu vom constata că aceasta reprezintă un contribuitor net semnificativ în economie şi societate.
“Primii 85 de miliardari ai globului sunt mai bogaţi decât jumătate din populaţia lumii. Asta nu înseamnă că acea jumătate este mai puţin importantă decât cele 85 de persoane. Noi, în comparaţie cu marile lanţuri de magazine, suntem o jumătate de lume. Şi suntem importanţi. Cifrele vin în sprijinul afirmaţiei mele: în perioada 2000 – 2010 IMM-urile au creat o jumătate de milion de locuri de muncă, în timp ce întreprinderile mari au pierdut 760 mii locuri de muncă. Îmi place să cred că mesajul nostru va ajunge să fie înţeles şi de cei care fac politicile fiscale şi că vom găsi împreună o modalitate să redresăm situaţia. Creşterea numărului, potenţialului şi competitivităţii IMM-urilor constituie o direcţie esenţială de relansare a economiei României şi de reducere a decalajelor economico-sociale faţă de ţările UE”, declară Cora Muntean, Secretar Executiv ANCMMR.
Problemele majore ale activităţii micilor retaileri sunt, astăzi, legate de concurenţa agresivă din partea marilor reţele comerciale şi de legislaţia fiscală impredictibilă şi instabilă. Printre cele mai importante probleme legate de instabilitatea legislativă şi fiscală este impactul negativ al comerţului ilicit asupra cifrei de afaceri a micilor comercianţi. Volumul comerţului ilicit este în creştere ca urmare a ultimelor modificări legislative şi ameninţa vânzările firmelor care operează legal şi corect.
De exemplu, doar în domeniul tutunului, piaţa ilicită se află în creștere și a ajuns în martie 2014, potrivit studiului Novel, la 15,8% din total piață. În zona de Nord-Vest a României, incluzând județul Cluj, incidența comerțului ilicit cu țigarete este de 11,2% (Studiu Novel, martie 2014).
În cadrul evenimentului, ANCMMR şi-a exprimat disponibilitatea de cooperare în combaterea fenomenului de comerţ ilicit şi pentru eradicarea acestuia, sprijinind iniţiativa locală de introducere a acestui subiect în agenda Guvernului ca şi subiect de siguranţa naţională.
 
Asociaţia va prelua temele de discuţie semnalate în cadrul întâlnirii de la Cluj-Napoca şi, după încheierea programului de evenimente locale satelit, le va publica şi înainta către factorii de decizie din administraţia centrală.
Programul de evenimente organizate de Asociaţie a inclus întâlniri regionale la Timișoara pe 27 martie 2014, Iaşi pe 3 aprilie 2014 și la Târgu Mureș pe 25 aprilie 2014 și va continua cu o Conferinţă Naţională a ANCMMR ce va avea loc la Bucureşti, în luna octombrie 2014.