DESPRE NOI

ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA a fost înfiinţată şi înregistrată oficial pe data de 2 octombrie 2013. Anterior, în perioada mai – iunie 2013, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie a României au organizat o serie de conferinţe în Bucureşti, Iaşi şi Târgu Mureş, dedicate dezvoltării retailului de dimensiuni mici şi mijlocii, evenimente la care au participat atât retaileri, cât şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.

Retailerii şi-au prezentat îngrijorările şi problemele cu care se confruntă în prezent în susţinerea afacerilor lor. Pentru a proteja interesele retailerilor şi exprima o voce comună, s-a hotărât înfiinţarea unei Asociaţii Naţionale, care să acţioneze pentru susţinerea comercianţilor mici şi mijlocii.

ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA (ANCMMR) este o organizaţie nonguvernamentală, independentă, apolitică, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat.

ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA are ca scop principal promovarea, dezvoltarea, susținerea, organizarea și reprezentarea la nivel național și internațional a comercianților mici și mijlocii din sectorul de retail.

ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ROMÂNIA are ca scop să contribuie la îmbunătățirea și dezvoltarea societății profesionale a comercianților mici și mijlocii din sectorul retail prin inițierea, realizarea și implementarea de programe pentru a realiza un cadru stabil și corespunzător acestei comunități.

CONSILIUL DIRECTOR este organul de administrare şi executare a hotărârilor Adunării Generale a ANCMMR.

Consiliul Director este format din 3 membri aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani şi este compus din:

– preşedinte;

– 1 vicepreşedinte;

– 1 secretar executiv.

Citeşte aici Statutul Asociației.

Asociaţia Naţională a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România este sprijinită de:

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România